LEPTANIE SKLA

Sklo leptáme za pomoci na plotri vyrezávanej šablóny.